Προϊόντα Κτήματος Χρόνη

Παραγόμενα σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με ετήσιους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από διάφορες ανεξάρτητες αρχές (Ε.Φ.Ε.Τ., κτηνιατρικής υπηρεσίας, πιστοποιητικού φορέα A Cert, υγειονομικής υπηρεσίας, εργαστηρίου μελισσοκομίας Α.Π.Θ., τμήμα εμπορίου, τμήμα μελισσοκομίας), διασφαλίζεται η απόλυτη και η συνεχή άριστη ποιότητα όλων των προϊόντων μας.

Αριθμός πιστοποίησης: 6946080700 DECO2
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης: 63SM1
Αριθμός αδείας λειτουργίας συσκευαστηρίου:  Φ. 14.2/422/1/223
Αριθμός μελισσοκομικού μητρώου: EL 63/59
Κωδικός βιολογικής πιστοποίησης GR BIO-05

Τηρείται πρότυπο ασφάλειας τροφίμων HACCP